Klauzula informacyjna

 

Obowiązek informacyjny

 

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Visual Merchandising school&service z siedzibą przy ul. Annopol 4, 03-236 Warszawa . Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: info@visualmerchandising-school.pl.

   2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Annopol 4, 03-236 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: info@visualmerchandising-school.pl.

   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na kurs/szkolenie. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą w celach przyszłych postępowań rejestracyjnych.

   4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody.

   5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

   6. Dane przechowywane będą w przypadku wszystkich osób, do momentu cofnięcia zgody.

   7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

   8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

   10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

   11. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

   12. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.

   13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Visual Merchandising

school&service

 

ul. Dobra 42

00-312 Warszawa

e-mail:

kontakt@visualmerchandising-school.pl

tel: +48 73 07 444 07

 

Polub nas na Facebooku

Przydatne linki

 

Artykuły

Praca

Kontakt z nami

QR Code

© 2017-2021 Visual Merchandising school&service. 

All rights reserved.